Werkzaamheden SBJS
De voornaamste werkzaamheden van SBJS bestaan uit twee aspecten, namelijk het op zich nemen van de boekenverkoop en het verstrekken van subsidies aan de studieverenigingen van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. 

Boekenverkoop
SBJS organiseert samen met Boekhandel Roelants twee keer per jaar een boekenverkoop voor rechtenstudenten, een verkoop vlak voor de start van het eerste semester en een verkoop vlak voor de start van het tweede semester. Tijdens de bestelperiode krijgen studenten 10% korting op Nederlandstalige studieboeken na de bestelperiode ontvangen studenten 5% korting. 

Ruim voor de start van de verkoop, neemt SBJS contact op met de secretariaten van de rechtenfaculteit. Elk secretariaat benadert de vakdocenten met de vraag welke boeken voorgeschreven zijn voor een bepaald vak. Nadat deze informatie teruggekoppeld is aan SBJS, stuurt SBJS deze lijst door Boekhandel Roelants. De boekhandel verwerkt deze informatie, richt de webshop in en opent de boekenverkoop.

Subsidie verstrekken
Uit de opbrengst van de boekenverkoop, subsidiëren wij studieverenigingen die verbonden zijn aan de rechtenfaculteit. We willen er daarmee voor zorgen dat activiteiten gratis zijn of door de subsidie goedkoper worden, zodat deze activiteiten voor alle rechtenstudenten toegankelijk(er) zijn.