Stichting Belangenbehartiging Juridische Studenten, oftewel SBJS, is een stichting die sinds 1979 de belangen van juridische studenten van de Radboud Universiteit behartigt.

Het bestuur bestaat uit vijf enthousiaste rechtenstudenten:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid PR 

Algemeen bestuurslid

Nils Bolhuis

Amaro Espinoza Espina

Roy Verlinden

Nick Aalbers

Artan Ramaja