Stichting Belangenbehartiging Juridische Studenten, oftewel SBJS, is een stichting die sinds 1979 de belangen van juridische studenten van de Radboud Universiteit behartigt.

Het bestuur bestaat uit vijf enthousiaste rechtenstudenten:

Voorzitter

Vicevoorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Julie Scheres

Lonneke van den Bosch 

Nick Aalbers 

Hilde Thomassen 

Nils Bolhuis