Een van de belangrijkste taken van de SBJS is het subsidiëren van juridische activiteiten voor studenten van bijvoorbeeld studieverenigingen. Hiervoor dien je als studievereniging/commissie een subsidieverzoek in te dienen.

Subsidieverzoeken kunnen worden ingediend per mail: sbjs@jur.ru.nl.