Momenteel bestaat het bestuur uit 6 leden: Luuk Hagenbeek (voorzitter), Ilse Donners (secretaris), Jawad Lamhamdi (penningmeester), Arne ter Beek (externe betrekkingen), Julia Laclé (algemeen bestuurslid) en Esmee Onink (algemeen bestuurslid). Als bestuur van SBJS, zoals uitgebreid valt te lezen onder het kopje 'wat doen we', houden wij ons bezig met het regelen van de boekenverkoop en het afhandelen van subsidieverzoeken van studieverenigingen.

Zit je in het bestuur of in een commissie van een studievereniging en heb je een vraag over onze subsidies of de boekenverkoop, spreek ons dan gerust een keer aan!