Momenteel bestaat het bestuur uit 6 leden: Julia Laclé (voorzitter), Luuk Hagenbeek (secretaris), Jawad Lamhamdi (penningmeester), Esmee Onink (externe betrekkingen), Ilse Donners (algemeen bestuurslid) en Arne ter Beek (algemeen bestuurslid). Als bestuur van SBJS, zoals uitgebreid valt te lezen onder het kopje 'wat doen we', houden wij ons kort samengevat bezig met het regelen van de boekenverkoop en het afhandelen van subsidieverzoeken van studieverenigingen.

Zit je in het bestuur of in een commissie van een studievereniging, en heb je een vraag over onze subsidies? Of heb je een vraag over de boekenverkoop? Spreek ons dan gerust een keer aan!