Voorzitter – Nils Bolhuis

Secretaris – Amaro Espinoza Espina

Penningmeester – Roy Verlinden

Bestuurslid PR en communicatie – Nick Aalbers

Bestuurslid algemene zaken  – Artan Ramaja