Verwerken gegevens
Stichting Belangenbehartiging Juridische Studenten (hierna: SBJS) heeft een overeenkomst met een betrouwbare leverancier (dat wil zeggen dat zij conform de AVG handelt) met betrekking tot de levering van de studieboeken. Gevraagde gegevens zoals naam, adres en dergelijke die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van de bestelling komen rechtstreeks bij de leverancier terecht. SBJS zelf verwerkt geen persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen. Alle informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.